Wijkraad Fatima

Doelstelling:
Stichting wijkraad Fatima vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van de wijk Fatima in de gemeente Weert. Zij stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk op een verantwoord peil te houden.

Leefbaarheid kenmerkt zich in de openbare ruimte via een actief beheer van het groen, straten en gebouwen. Via intensief overleg met haar partners, de gemeente Weert, Wonen Weert, Punt Welzijn, politie, andere maatschappelijk actieve organisaties en de organisaties en belangenvertegenwoordigers in de wijk, proberen we onze doelstellingen te bereiken, nl. een schoon, veilig en prettig woon/leefklimaat voor alle bewoners van de wijk Fatima.

Wijk Fatima

Nieuws

Het bestuur van de wijkraad zal iedere eerste zaterdag van de maand bij de huiskamer van Fatima in " Ons Buurthuis"  aanwezig zijn voor informatie en vragen, tussen 11.00 - 12.00 u.

Volg ons op FACEBOOK 

 


Naar Boven