Wijkraad Fatima

Doelstelling:
Stichting wijkraad Fatima vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van de wijk Fatima in de gemeente Weert. Zij stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk op een verantwoord peil te houden.

Leefbaarheid kenmerkt zich in de openbare ruimte via een actief beheer van het groen, straten en gebouwen. Via intensief overleg met haar partners, de gemeente Weert, Wonen Weert, Punt Welzijn, politie, andere maatschappelijk actieve organisaties en de organisaties en belangenvertegenwoordigers in de wijk, proberen we onze doelstellingen te bereiken, nl. een schoon, veilig en prettig woon/leefklimaat voor alle bewoners van de wijk Fatima.

Wijk Fatima

Nieuws

Het actuele nieuws of informatie over en van de wijkraad Fatima is het beste te volgen op onze facebookpagina!

Volg ons op FACEBOOK 

Actuele activiteiten in het buurthuis:

http://www.buurthuisfatima.nl/buurthuisfatima/agenda.php


 


Naar Boven