Bestuur Wijkraad Fatima

Samenstelling bestuur:


Mark Hendriks - voorzitter

Rina van der Laak - penningmeester

Lei Haex - vicevoorzitter en Lid - Aanspreekpersoon voor openbare ruimte
Beheert tevens het wijkvrachtwagentje!

Naar Boven