Grofvuildienst

Buurtbus Fatima Weert

De wijkraad heeft in eigen beheer een nieuwe vrachtauto gekregen. Dank zij de sponsoring van Wonen Limburg is dit mogelijk gemaakt. Op de foto ziet u rechts ons oude wagentje en links de nieuwe.

Iedere eerste zaterdag van de maand gaan de vrijwilligers van de wijkraad met deze auto grofvuil ophalen bij mensen die niet in de gelegenheid dit zelf naar de milieustraat te brengen. De doelgroep is vooral ouderen en mensen met beperkingen. Anderen kunnen hier ook gebruik van maken. 

Als u gebruik maakt van onze service, dan vragen wij u om uw gemeentepas aan ons mee te geven. Die krijgt u na afloop weer van ons terug. Bij de milieustraat wordt uw pas gebruikt om toegang te krijgen.

Naar Boven