Leefbaarheid

Overlast door hondenpoep

Beste hondenbezitter,

Bij de gemeente Weert maar ook bij de politie komen regelmatig klachten binnen over overlast van loslopende honden en hondenpoep.

In de wijken zijn op verschillende plekken officiële honden uitlaatplaatsen en toiletten gemaakt. Wij willen u verzoeken om hiervan gebruik te maken; dat scheelt de nodige overlast.

Als u wilt weten welke regels gelden voor hondenbezitters, dan kunt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) specifieke informatie vinden (zie ook www.weert.nl).
Ook is een folder beschikbaar met de titel 'Regels voor hondenbezitters'. Deze is verkrijgbaar aan de balie van bureau stadstoezicht of aan de balie van het infocentrum in het gemeentehuis.

Naar Boven