Notulen & Actiepunten

Wijkraadvergaderingen

Wij vinden het belangrijk om met u als bewoners bij te praten. Daarom organiseren wij 4x per jaar een wijkraadvergadering. Die vergaderingen zijn voor iedereen in Fatima. Ze zijn altijd op een maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in Ons Buurthuis aan de Nieuwstraat.

We bespreken daar van alles wat er gaande is in de wijk. Vaak is er ook iemand van de gemeente aanwezig, iemand van Punt Welzijn en de wijkagent.

Aanwezigheid bij de huiskamer in het BUURTHUIS

Het bestuur zal iedere eerste zaterdag van de maand bij de huiskamer zitten in het buurthuis van Fatima tussen 11.00 - 12.00 u.

 

Naar Boven